Publikacje i doniesienia zjazdowe

WYBRANE PUBLIKACJE ORYGINALNE

 1. Rafał Spachacz, Katarzyna Stefańska, Anna Łabędzka, Aleksandra Dziel, Bartłomiej Budny, Lidia Lewandowska
  Kliniczne konsekwencje występowania aberracji chromosomowych w komórkach nowotworowych układu krwiotwórczego u chorych z chorobami rozrostowymi tego układu
  Now. Lek. 2003 R. 72 nr 3 s. 193-201
 1. Rafał Spachacz, Aldona Kasprzak, Katarzyna Stefańska, Ewa Trejster, Jolanta Seidel, Maciej Zabel
  Tissue expression of cytokines (IL-1α, IL-2, IL-6, IL-12, TNF-α) in B-cell lymphomas in children
  Folia Morph. 2003 Vol. 62 nr 4 s. 483-484
 1. Jolanta Seidel, Maciej Zabel, Aldona Kasprzak, Rafał Spachacz
  The expression of calcitonin, calcitonin gene-related peptide and somatostatin in the thyroids of rats of different ages
  Folia Morph. 2003 Vol. 62 nr 4 s. 485-487
 1. Rafał P. Spachacz, Anna Łabędzka, Maria Łabędzka-Gardy, Marcin Chmielewski, Katarzyna Stefańska
  Znaczenie badań cytogenetycznych w diagnostyce chłoniaków nieziarniczych u dzieci
  Now. Lek. 2003 T. 72 nr 6 s. 433-437
 1. Rafał P. Spachacz, Anna Łabędzka, Marcin Chmielewski
  Ocena skuteczności klasycznej i molekularnej diagnostyki cytogenetycznej chromosomu Philadelphia
  Now. Lek. 2004 R. 73 nr 5 s. 361-365
 1. Marcin Chmielewski, Katarzyna Derc, Rafał Spachacz, Aldona Kasprzak, Krzysztof Linke, Maciej Zabel
  Wykrywanie aktywnej kaspazy 3 w biopunktatach wątroby
  Now. Lek. 2004 T. 73 nr 6 s. 427-430
 1. Aldona Kasprzak, Maciej Zabel, Wiesława Biczysko, Jacek Wysocki, Agnieszka Adamek, Rafał Spachacz, Joanna Surdyk-Zasada
  Expression of cytokines (TNF-α, IL-1α, and IL-2) in chronic hepatitis C: Comparative hybridocytochemical and immunocytochemical study in children and adult patients
  Histochem. Cytochem. 2004 Vol. 52 nr 1 s. 29-38
 1. Aldona Kasprzak, Jolanta Seidel, Wiesława Biczysko, Jacek Wysocki, Rafał Spachacz, Maciej Zabel
  Intracellular localization of NS3 and C proteins in chronic hepatitis C
  Liver Int. 2005 Vol. 25 nr 4 s. 896-903
 1. Rafał Spachacz, Aldona Kasprzak
  Historia badań nad chłoniakami nieziarniczymi
  Now. Lek. 2005 T. 74 nr 5 s. 638-639
 1. Marcin Chmielewski, Rafał Spachacz, Aldona Kasprzak, Krzysztof Linke, Maciej Zabel
  CD4+ and CD8+ lymphocytes in chronic liver diseases
  Gastroent. Pol. 2006 T. 13 nr 1 s. 23-27
 1. Aldona Kasprzak, Jolanta Seidel, Rafał Spachacz, Wiesława Biczysko, Agata Małkowska, Elżbieta Kaczmarek, Maciej Zabel
  Intracellular expression of pro-inflammatory cytokines (IL-1α, TNF-α, and IL-6) in chronic hepatitis C
  Rocz. AM Białyst. 2004 Vol. 49 suppl. 1 s. 207-209
 1. Aldona Kasprzak, Magdalena Mrówczyńska, Jacek Wysocki, Donata Jurczyszyn, Aldona Woźniak, Rafał Spachacz, Wiesława Biczysko
  Morphological and molecular diagnosis of a fatal form of EBV infectious mononucleosis in a child
  Pol. J. Pathol. 2006 Vol. 57 nr 2 s. 117-130
 1. Aldona Kasprzak, Jolanta Seidel, Agnieszka Adamek, Wiesława Biczysko, Jacek Wysocki, Rafał Spachacz, Jacek Juszczyk, Maciej Zabel
  Interleukin-2 (IL-2) expression in livers of patients with chronic hepatitis C virus (HCV) infection
  Folia Histochem. Cytobiol. 2006 Vol. 44 nr 2 s. 103-110
 1. Aldona Kasprzak, Rafał Spachacz, Agnieszka Hałoń, Michał Jeleń, Katarzyna Stefańska, Jacek Wachowiak, Ewa Trejster, Maciej Zabel
  Tissue markers of Epstein-Barr virus (EBV) infection in B-cell non-Hodgkin’s lymphomas
  Med. Wieku Rozw. 2006 T. 10 nr 3 cz. 1 s. 639-648
 1. Aldona Kasprzak, Rafał Spachacz, Jacek Wachowiak, Katarzyna Stefańska, Maciej Zabel
  Epstein-Barr virus (EBV) infection in B-cell non-Hodgkin’s lymphomas in children: virus latency and its correlation with CD21 and CD23 molecules
  Folia Histochem. Cytobiol. 2007 Vol. 45 nr 3 s. 169-179
 1. Aldona Kasprzak, Rafał Spachacz, Jacek Wachowiak, Katarzyna Stefańska, Elżbieta Kaczmarek, Maciej Zabel
  Tissue expression of interleukin 2 (IL-2) and IL-2 receptor (IL-2R(alpha)/CD25) in non-Hodgkin B-cell lymphomas in children: correlations with clinical data
  J Pediatr Hematol Oncol. 2010 Vol. 32(6) s. 462-71
 1. Ewelina Gowin, Rafał Spachacz, Jacek Wysocki, Michał Michalak
  Analiza realizacji populacyjnego programu szczepień przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia
  Geriatria 2014; 8: 22-28

MONOGRAFIE

 1. Katarzyna Stefańska, Rafał Spachacz, Aldona Kasprzak, Ewa Trejster, Jacek Wachowiak, Przemysław Mańkowski
  If EBV infection has an influence on expression of cytokines and IL-2 receptor in B-NHL in children depending on EBV infection
  Advances in Pediatric Bone Marrow Transplantation and Oncology. Data presented during International Symposium, Wrocław-Piechowice, 27-29 V 2004. Ed.: Alicja Chybicka, Bernarda Kazanowska, Jacek Toporski. Wrocław: Wrocław Medical University, 2004 s. 191
 1. Aldona Kasprzak, Rafał Spachacz, Katarzyna Stefańska, Jacek Wachowiak, Ewa Trejster, Maciej Zabel
  Expression of Epstein-Barr virus (EBV) in non-Hodgkin’s lymphomas type B in children
  Advances in Pediatric Bone Marrow Transplantation and Oncology. Data presented during International Symposium, Wrocław-Piechowice, 27-29 V 2004. Ed.: Alicja Chybicka, Bernarda Kazanowska, Jacek Toporski. Wrocław: Wrocław Medical University, 2004 s. 190
 1. Aldona Kasprzak, Rafał Spachacz, Miłosz Hausmann, Jacek Wachowiak, Maciej Zabel
  Morphological diagnosis in infection with Epstein-Barr virus (EBV)
  VIII Konferencja “Biologia molekularna w diagnostyce chorób zakaźnych i biotechnologii”. Warszawa, 3 XII 2005. Warszawa: Wydaw. SGGW, 2005 s. 57-61

ROZPRAWY NAUKOWE

 1. Rafał Paweł Spachacz
  Komórkowa ekspresja interleukiny-2 (IL-2) i jej receptora (IL-2R) w chłoniakach nieziarniczych B-komórkowych w zależności od wybranych markerów zakażenia wirusem Epsteina-Barr (EBV). Rozprawa doktorska.
  Poznań, 2005, [1], 106 s. il. tab. [24]
  Katedra i Zakład Histologii i Embriologii AM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

WYBRANE PRACE ZJAZDOWE

 1. Katarzyna Stefańska, Rafał Spachacz, Bartłomiej Budny, Anna Łabędzka, Lidia Lewandowska
  Hypoploidia 18-45, XY u dzieci z ostrą białaczką szpikową – opis przypadku
  Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Poznań, 18-20 IV 2002
  Pediat. Prakt. 2002 T. 10 z. 1 s. 296
 1. Katarzyna Stefańska, Rafał Spachacz, Lidia Lewandowska
  Zastosowanie diagnostyki cytogenetycznej w ustalaniu korelacji genotypowo- fenotypowych u pacjentów z chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego
  I Kongres Onkologii Polskiej, Katowice 11-14 września 2002
  Journal of Oncology, 2002,53, suppl. 4,124
 1. Katarzyna Stefańska, Rafał Spachacz
  Ocena przydatności klasycznej diagnostyki cytogenetycznej w onkohematologii
  III Zjazd Towarzystwa Genetyki Człowieka, Poznań 16-18 września 2002
 1. Aldona Kasprzak, Maciej Zabel, Jacek Wysocki, Wiesława Biczysko, Donata Jurczyszyn, Joanna Surdyk-Zasada, Rafał Spachacz
  Ekspresja cytokin (TNF-α, IL-1 i IL-2) w przewlekłym zapaleniu wątroby typu B i C u dzieci
  XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Białystok 5-7 czerwca 2003
 1. Jolanta Seidel, Maciej Zabel, Aldona Kasprzak, Rafał Spachacz
  The expression of calcitonin, calcitonin gene-related peptide and somatostatin in the tyroids of rats of different ages
  XXXIX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików. Wrocław, 18-20 IX 2003
 1. Rafał Spachacz, Aldona Kasprzak, Katarzyna Stefańska, Ewa Trejster, Jolanta Seidel, Maciej Zabel
  Tissue expression of cytokines (IL-1α, IL-2, IL-6, IL-12, TNF) in B-cell lymphomas in children
  XXXIX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików. Wrocław, 18-20 IX 2003
 1. Aldona Kasprzak, Jolanta Seidel, Wiesława Biczysko, Jacek Wysocki, Rafał Spachacz, Maciej Zabel
  Komórkowa lokalizacja cytokin (IL-6 i IL-12) w przewlekłym zapaleniu wątroby typu C
  IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego, Ożarów Mazowiecki 14-15 maja 2004
 1. Katarzyna Stefańska, Rafał Spachacz, Aldona Kasprzak, Ewa Trejster, Jacek Wachowiak, Przemysław Mańkowski
  If EBV infection has an influence on expression of cytokines and IL-2 receptor in B-NHL in children depending on EBV infection
  International Symposium: Advances in Pediatric Bone Marrow Transplantation and Oncology. Wrocław-Piechowice, 27-29 V 2004
 1. Aldona Kasprzak, Rafał Spachacz, Katarzyna Stefańska, Jacek Wachowiak, Ewa Trejster, Maciej Zabel
  Expression of Epstein-Barr virus (EBV) in non-Hodgkin’s lymphomas type B in children
  International Symposium: Advances in Pediatric Bone Marrow Transplantation and Oncology. Wrocław-Piechowice, 27-29 V 2004
 1. Aldona Kasprzak, Mariola Przewoźna, Agata Małkowska, Rafał Spachacz, Andrzej Marszałek, Jolanta Seidel, Maciej Zabel
  Expression of IL-2, IL-2R and Ki-67 in selected lung cancers
  XVI Congress of the Polish Society of Pathologists 2004. Wrocław, 8-11 September, 2004
  Pol. J. Pathol. 2004 Vol. 55 nr 2 suppl. s. 24
 1. Katarzyna Stefańska, Rafał Spachacz, Aldona Kasprzak, Ewa Trejster, Jacek Wachowiak
  The estimation of cytokines and IL-2 receptor in B-NHL in children depending on EBV infection
  International Society of Pediatric Oncology SIOP XXXVI Congress Meeting. Oslo, Norway, September 16-19, 2004
  Pediatr. Blood Cancer 2004 Vol. 43 nr 4 s. 396
 1. Aldona Kasprzak, Mariola Przewoźna, Agata Małkowska, Rafał Spachacz, Barbara Filipiak, Juliusz Pankowski, Maciej Zabel
  Correlation of tissue expression of transforming growth factor-β and Ki-67 in carcinoid tumors and non-small-cell lung carcinoma
  9th Central European Lung Cancer Conference. Gdańsk, Poland, September 23-25, 2004
  Lung Cancer 2004 Vol. 45 suppl. 3 s. S42
 1. Rafał Spachacz, Aldona Kasprzak, Katarzyna Stefańska, Jacek Wachowiak, Ewa Trejster, Maciej Zabel
  Komórkowa ekspresja interleukiny 2 (IL-2) i jej receptora (IL-2R) w chłoniakach nieziarniczych B-komórkowych u dzieci a markery zakażenia wirusem Epsteina-Barr (EBV)
  XL Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histo- i Cytochemików. Białystok, 16-18 IX 2004
  Rocz. AM Białyst. 2004 Vol. 49 suppl. 2 s. 161
 1. Aldona Kasprzak, Jolanta Seidel, Rafał Spachacz, Wiesława Biczysko, Jacek Wysocki, Maciej Zabel
  Komórkowa ekspresja cytokin prozapalnych (IL-1α, TNF-α i IL-6) w przewlekłym zapaleniu wątroby typu C
  XL Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histo- i Cytochemików. Białystok, 16-18 IX 2004
  Rocz. AM Białyst. 2004 Vol. 49 suppl. 2 s. 87
 1. Aldona Kasprzak, Mariola Przewoźna, Agata Małkowska, Rafał Spachacz, Andrzej Marszałek, Barbara Filipiak, Maciej Zabel
  Badania porównawcze nad komórkową ekspresją transformującego czynnika wzrostu β1 (TGF-β1) w różnych typach nowotworów płuc
  XL Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histo- i Cytochemików. Białystok, 16-18 IX 2004
  Rocz. AM Białyst. 2004 Vol. 49 suppl. 2 s. 86
 1. Marcin Chmielewski, Krzysztof Linke, Maciej Zabel, Rafał Spachacz
  Wykrywanie apoptozy hepatocytów za pomocą metody TUNEL i immunocytochemicznego wykrywania kaspazy-3 obiektywizacja wyników
  XI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Warszawa, 4-6 VI 2004
 1. Aldona Kasprzak, Mariola Przewoźna, Agata Małkowska, Rafał Spachacz, Maciej Zabel
  Korelacje tkankowej ekspresji interleukiny 2 (IL-2) oraz jej receptora (IL-2R) i aktywności prolifracyjnej w wybranych nowotworach płuc
  V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa “Postępy immunopatologii w diagnostyce klinicznej”: Od immunologii do biologii molekularnej. Poznań, 23-24 IX 2005
 1. Aldona Kasprzak, Miłosz Hausmann, Rafał Spachacz, Agata Małkowska, Maciej Zabel
  Cellular expression of Epstein-Barr viral (EBV) proteins in patients with periodontal diseases
  IX Conference on Cell Biology. September 15-17, 2005, Łódź
  Folia Histochem. Cytobiol. 2005 Vol. 43 suppl. 1 s. 150-151
 1. Aldona Kasprzak, Rafał Spachacz, Jolanta Seidel, A. Hałoń, Michał Jeleń, Katarzyna Stefańska, Jacek Wachowiak, Maciej Zabel
  Comparative studies on cellular expression of interleukin-2 (IL-2) and its receptor (IL-2Rinα) B-cell non-Hodgkin’s lymphomas in children and in adults
  IX Conference on Cell Biology. September 15-17, 2005, Łódź
  Folia Histochem. Cytobiol. 2005 Vol. 43 suppl. 1 s. 56-57
 1. Aldona Kasprzak, Rafał Spachacz, Agnieszka Hałoń, Michał Jeleń, Katarzyna Stefańska, Jacek Wachowiak, Ewa Trejster, Maciej Zabel
  Tkankowe markery zakażenia wirusem Epsteina-Barr (EBV) w nieziarniczych chłoniakach B-komórkowych
  III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej “Osiągnięcia – wyzwania”. Warszawa, 8-11 VI 2005.
  Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 nr 2 supl. s. 229-230
 1. Katarzyna Stefańska, Rafał Spachacz, Aldona Kasprzak, Ewa Trejster
  Ocena znaczenia rokowniczego ekspresji interleukiny 2 (IL-2) i jej receptora (IL-2R) w chłoniakach nieziarniczych B-komórkowych (B-NHL) u dzieci
  III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej “Osiągnięcia – wyzwania”. Warszawa, 8-11 VI 2005
  Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 nr 2 supl. s. 188-189
 1. Lidia Lewandowska, Przemysław Mańkowski, Ewa Trejster, Rafał Spachacz, Jacek Wachowiak
  Występowanie guza Wilmsa na terenie regionu Wielkopolski – dane epidemiologiczne, ocena ryzyka wznowy i zgonu
  III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej “Osiągnięcia – wyzwania”. Warszawa, 8-11 VI 2005
  Med. Wieku Rozw. 2005 T. 9 nr 2 supl. s. 94-95
 1. Katarzyna Stefańska, Rafał Spachacz, Aldona Kasprzak, Ewa Trejster
  Chłoniaki nieziarnicze B-komórkowe (B-NHL) w obrębie głowy i szyi w materiale Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej w Poznaniu
  XIV Dni Otolaryngologii Dziecięcej. Poznań, 2-4 VI 2005
 1. Aldona Kasprzak, Jolanta Seidel, Agnieszka Adamek, Wiesława Biczysko, Jacek Wysocki, Rafał Spachacz, Maciej Zabel
  Expression of IL-2 in the liver in patients with chronic HCV infection
  7th Scientific Conference of the Polish Association for the Study of the Liver (PASL) on: “Progress in Hepatology”. June 5th-7th, 2005, Mikołajki
  Exp. Clin. Hepatol. 2005 Vol. 1 nr 2 s. 26-27
 1. Katarzyna Stefańska, Rafał Spachacz, Aldona Kasprzak, Ewa Trejster
  Chłoniaki nieziarnicze B-komórkowe (B-NHL) w obrębie głowy i szyi w materiale Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej w Poznaniu
  XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Wisła, 8-10 IX 2005
  Acta Haemat. Pol. 2005 T. 36 suppl. 2 s. 293
 1. Rafał Spachacz, Aldona Kasprzak, Katarzyna Stefańska, Jacek Wachowiak, Ewa Trejster, Maciej Zabel
  Diagnostyka molekularna zakażenia wirusem Epsteina-Barr (EBV) w chłoniakach nieziarniczych B-komórkowych u dzieci
  XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Wisła, 8-10 IX 2005
  Acta Haemat. Pol. 2005 T. 36 suppl. 2 s. 286-287
 1. Aldona Kasprzak, Jolanta Seidel, Rafał Spachacz, Agnieszka Adamek, Andrzej Marszałek, Wiesława Biczysko, Wiesława Salwa-Żurawska, Maciej Zabel
  Intracellular localization of proteins (NS3 and C) in chronic hepatitis C virus (HCV) infection
  Symposium on Electron Microscopy 2004. Poznań, 18-19 XI 2004
  Pol. J. Pathol. 2005 Vol. 56 nr 1 suppl. s. 11-12
 1. Aldona Kasprzak, Agnieszka Adamek, Jolanta Seidel, Wiesława Biczysko, Jacek Wysocki, Rafał Spachacz, Jacek Juszczyk, Maciej Zabel
  Studies on tissue expression of hepatitis C virus antigens in biopsy specimens of patients with chronic hepatitis type C
  13th UEGW (United European Gastroenterology Week). Copenhagen, Denmark, 15-19 October 2005
  Gut 2005 Vol. 54 suppl. 7 s. A30
 1. Aldona Kasprzak, Rafał Spachacz, Miłosz Hausmann, Jacek Wachowiak, Maciej Zabel
  Morphological diagnosis in infection with Epstein-Barr virus (EBV)
  VIII Konferencja “Biologia molekularna w diagnostyce chorób zakaźnych i biotechnologii”. Warszawa, 3 XII 2005.
 1. Agata Małkowska, Miłosz Hausmann, Aldona Kasprzak, Rafał Spachacz, Janina Stopa, Maciej Zabel
  Ekspresja wybranych cytokin prozapalnych (IL-1α, TNF-α, IL-6) w przewlekłym zapaleniu przyzębia
  V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa “Postępy immunopatologii w diagnostyce klinicznej”: Od immunologii do biologii molekularnej. Poznań, 23-24 IX 2005

Zobacz: Bibliografia Pracowników Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu