Résumé

  • Doktor nauk medycznych (z zakresu biologii medycznej), mgr inż. biotechnologii o specjalności diagnostyka molekularna,
  • Posiada specjalizację w dziedzinie zdrowia publicznego (Centrum Egzaminów Medycznych, nr 008/2011.1/5),
  • Członek Państwowego Zasobu Kadrowego (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – od 12 września 2007 r.),
  • Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek kapitałowych (Ministerstwo Skarbu),
  • Ukończył Podyplomowe Studium Marketingu Strategicznego na Rynku Farmaceutycznym, Podyplomowe Studium Public Relations, Podyplomowe Studium zarządzania w opiece zdrowotnej oraz Studia “Zarządzanie Oświatą”,
  • Laureat zespołowej nagrody Ministra Zdrowia (2005 r.),
  • Absolwent Akademii Liderów Samorządowych (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji; WSB),
  • Za działalność prospołeczną odznaczony (2014 r.) Krzyżem Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r.
  • Członek Akademickiego Klubu Obywatelskiego (AKO) im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu.